Giới thiệu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 

Giá trị cốt lõi:

    - Đức-Tài-Tín-Tâm là giá trị cốt lõi của Phát Hưng.

    - Phát Hưng được hình thành và phát triển từ đội ngũ anh em nhân viên luôn trao dồi Đức-Tài-Tín-Tâm.

    - Phát Hưng sẽ không ngừng phát triển bản thân lên những tầm cao mới để có thể cung ứng những sản phẩm từ trấu tốt nhất ra thị trường.

Tầm nhìn:

   - Trở thành công ty hàng đầu trong ngành chất đốt nguyên liệu sạch và công ty hạng I trong việc cung ứng các sản phẩm từ trấu.

Sứ mệnh:

   - Tạo ra giá trị gia tăng cho hạt lúa, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân – góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn.

   - Cung ứng nguồn nguyên liệu tái sinh – hình thành một ngành năng lượng sạch, năng lượng bền vững trong tương lai.

  • TRẤU VIÊN
  • TRẤU NGHIỀN
  • CỦI TRẤU THANH
  • CỦI TRẤU ĐẬP
  • TRẤU VIÊN
  • TRẤU NGHIỀN
  • CỦI TRẤU THANH
  • CỦI TRẤU ĐẬP

          CỦI TRẤU
     0909.000.702

          TRẤU NGHIỀN
    091.2222.657

          TRẤU VIÊN
     0933.988.818

          VẬN TẢI
          ĐƯỜNG THỦY

     0919.516.233

          XỬ LÝ TRO
     0939.443.012